Tag - trẻ biếng ăn do bệnh

Biếng ăn ở trẻ – hiểu tường tận, trị đúng cách

08:00 01/01/1970

Khi trẻ biếng ăn, đa số phụ huynh chỉ “chăm chăm” tìm cách “ép” trẻ ăn bằng được . Tuy nhiên, việc làm trò, cho xem tivi, đi ăn rong, đánh mắng… thực ...