Tag - trẻ bị thủy đậu

Giao lưu cùng chuyên gia chủ đề "Bảo vệ trẻ trước mùa dịch thủy đậu"

08:00 01/01/1970

Vào ngày 12-18/04/2016 Nhãn hàng GINKID phối hợp cùng Chuyên gia tư vấn: BS CK2. ThS. Nguyễn Hồng Hà – Thầy Thuốc Ưu Tú, Nguyên PGĐ BV Nhiệt đới TW, Phó Chủ ...